A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Kapverdské ostrovy - Průvodce

Většina obyvatel Kapverdských ostrovů (70%) jsou míšenci (tzv. mesticos) Evropanů a Afričanů, kteří byli na Kapverdy zavlečeni jako otroci. Zbytek populace (30%) pochází z Afriky a přistěhoval se na ostrovy v nedávné době za lepšími životními podmínkami. Kromě Portugalců jsou předky místních obyvatel také Španělé a Italové, kterým byla část půdy darována portugalským impériem. Kapverdské složení obyvatel, Problém přistěhovalectví, Tradice

Kapverdský populační mix

Na krátký čas fungovaly Kapverdy také jako vězení pro portugalské kriminálníky. Většina z nich se po odpykání trestu již do Evropy nevrátila a zůstala žít na ostrovech.

Portugalští Židé, kteří hledali útočiště před inkvizicí právě na Kapverdách, patří také mezi vzdálené předky nynějších obyvatel. Malé množství obyvatel je také čistě portugalského původu.

Díky krutým přírodním podmínkám, které poskytovaly pouze minimum prostředků nutných k obživě, se spousta obyvatel Kapverdských ostrovů rozhodlo k emigraci. Z více jak milionu Kapverďanů jich přímo na ostrovech žije pouze necelá jedna polovina. Největší část emigrantů žije ve Spojených státech (podle některých odhadů necelých 200 000), dále v Itálii, Německu, Portugalsku, Holandsku, Francii, ale i v jiných evropských zemích.

Emigrace do Spojených státu začala v průběhu 19. století a naplno se rozvinula na začátku 20. století. Kapverďané se plavili na velrybářských lodích – byli levnou a velmi výkonnou pracovní silou. Díky svojí pracovitosti dostali ve Spojených státech většinou velmi rychle práci a byli schopni posílat rodině finanční příspěvky, zásoby jídla, ale i čerstvé zprávy. A takto se Kapverďané žijící v zahraničí starají o své vzdálené příbuzné i dnes. Moc dobře vědí, jak je život na ostrovech těžký.

Většina obyvatel ostrova žije v chudobných domcích, mnohdy stlučených jen z pár plechových plátů. Vyšší životní úroveň je samozřejmě ve větších městech a turistických oblastech. Místní domky si můžete prohlédnout na obrázcích.

Úředním jazykem na ostrovech je portugalština, mluví se jí na školách i úřadech. Místní obyvatelé ale převážně používají kreolský jazyk. Kreolština je směsí portugalštiny a místních jazyků, vyvinula se za století soužití Evropanů a Afričanů.

Problém přistěhovalectví

Kapverdské ostrovy nejsou typickou africkou zemí. Ačkoliv se tamější životní úroveň potýká s mnoha problémy, vysoce převyšuje africký průměr. Právě proto se Afričané, především Senegalci, houfně stěhují na ostrovy za vidinou lepší budoucnosti. Problém přistěhovalectví není na Kapverdách v současné době nijak řešen. Neexistují zákony, které by příliv uprchlíků nějak regulovaly.

Přistěhovalce od místních obyvatel poznáte celkem snadno – nejsou to míšenci, ale černoši. Liší se také povahově. Jsou agresivnější, kdežto praví Kapverďané vyznávají spíše heslo „no stress“. Je pravda, že jim to nemůžeme zazlívat, ve své domovině si toho jistě mnoho vytrpěli: Od nemocí, hladomorů až po občanskou válku. Jsou většinou hodně chudobní a na ostrovech se živí buď prací na opravách silnic a domů a ti šťastnější prodávají na plážích suvenýry, někdy i ovoce a drobné občerstvení. Nezbývá jim nic jiného než od úsvitu až do slunce západu pracovat. Z toho, co vydělají, živí i početnou rodinu ve své rodné krajině. Ačkoliv věci, které prodávají, většinou nejsou moc kvalitní, lítost nad jejich životními osudy vás většinou přesvědčí, ať už ke koupi nebo k darování menší almužny.

====Zvyky, obyčeje a slavnosti

Na Kapverdách se slaví státní svátky a významné křesťanské události. Velmi populární jsou především svátky různých světců a patronů ostrova, jejichž oslavy se liší ostrov od ostrova. Dále se zde můžeme setkat s velkým množstvím různých hudebních festivalů a karnevalů.

Mísí se tu vlivy Portugalska, divoké rytmy Brazílie a především tradiční zvyky afrických kmenů – celá kapverdská kultura je proto velmi různorodá.

Honosně bývají většinou slaveny i události v běžném životě obyvatel – jako jsou svatby nebo narození dítěte. I zde se mísí evropský vliv s tím černošským. Během oslav bývají praktikovány tradiční černošské zvyky a obyčeje.

Kapverďané si prostě najdou důvod k oslavám hojně doprovázeným tancem, zpěvem, ale i místními pochutinami . Pro cizince je to zážitek, který by si neměl nechat ujít. U jednotlivých ostrovů naleznete svátky slavené v daném regionu a také informace o největších festivalech.

Státní svátky: 1. ledna: Nový rok
20. ledna: Den národních hrdinů
Velikonoce 1. května: Svátek práce
5. července: Den nezávislosti
15. srpen: Nossa Senhora da Graça
12. září: Státní svátek
1. listopadu: Den všech svatých
25. prosince: Vánoce

pastva (nahrál: admin)
pastva
pastva (nahrál: admin)
pastva
místní (nahrál: admin)
místní
místní pohoda (nahrál: admin)
místní pohoda
bar... (nahrál: admin)
bar...
ulice (nahrál: admin)
ulice
počkáme až to někdo uklidí... (nahrál: admin)
počkáme až to někdo uklidí...
plážová pohoda (nahrál: admin)
plážová pohoda
pláž (nahrál: admin)
pláž

Poslední editace textu: 9.6.2011 13:11
Další informace
REKLAMA

Články odjinud

Maminka.cz

Nikol Štíbrová zažila noční můru všech maminek: Uměli byste 'rozdýchat' miminko?
Nikol Štíbrová zažila noční můru všech maminek: Uměli byste 'rozdýchat' miminko?