A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Kapverdské ostrovy - Průvodce

Do nedávné doby byli historikové přesvědčeni, že ostrovy zůstaly neobydlené až do příjezdu Evropanů v 15. století. Nyní se však domnívají, že ostrovy byly objeveny o celou stovku let dříve. Důvodem je nový nález písmen, či znaků na skále Rocha Escrita, která se nachází na ostrově Sao Nicolau. Období kolonie, 20. století

Koloniální dějiny

Roku 1495 se Kapverdské ostrovy staly součástí portugalského impéria. Než Portugalci objevili obrovský potenciál Kapverd, sloužily ostrovy jako vězení pro trestance odsouzené v Portugalsku. Byly také využívány jako mezistanice při průzkumných výpravách do Afriky. Přelom v dějinách znamenalo až osidlování Nového světa, Ameriky. Kapverdy měly pro Portugalce obrovskou hodnotu – jejich poloha mezi Evropou a Afrikou zajišťovala skvělé strategické postavení. Ostrovy se tedy staly důležitou základnou pro doplnění zásob vody a potravin a hlavně centrem trhu s otroky z černé Afriky.

Když bylo roku 1876 zrušeno otroctví, kapverdská ekonomika tím utrpěla velkou ztrátu. Tím ztratili Kapverďané jeden z hlavních zdrojů obživy a začali se stěhovat do Ameriky.

Do „Nového světa“ se nechali dopravovat převážně na velrybářských lodích. Kapitáni těchto lodí rádi najímali místní „uprchlíky“ jako posádku. Ti pracovali velmi tvrdě a nepožadovali tak velkou mzdu, jako američtí námořníci.

Naštěstí ostrovy stále ještě těžily ze své výhodné geografické polohy a staly se místem pro mezipřistání evropských lodí na jejich dlouhých cestách. Mořeplavci tu doplňovali zásoby vody, potravin, ale také paliva.

Nezávislost 20. století

V první polovině 20. století byly Kapverdské ostrovy stále ještě Portugalskou kolonií, zcela závislou na své „mateřské zemi“. Situaci se změnila až v druhé polovině 20. století, status Kapverdských ostrovů se změnil z pouhé kolonie na zámořskou provincii. V 60. letech obdrželi obyvatelé Kapverd oficiální status obyvatel Portugalska.

Roku 1956 byla založena strana, která chtěla osamostatnit portugalské kolonie – Kapverdy a Guineu Bissau, která byla tehdy součástí ostrovů. 7. července 1975 se tedy staly ostrovy nezávislé a nová Kapverdská republika se objevila ve školních atlasech.První volby, kterých se zúčastnilo více stran, se konaly až roku 1991.

V 90. letech vláda nastolila několik ekonomických reforem, snažila se podporovat soukromý sektor a tím přilákat cizí investory. Situaci však nadále znesnadňoval i fakt, že na ostrovech není dostatek vody a většina potravin se musí i nadále přivážet z pevniny.

Nová vláda se rozhodla využít strategické důležitosti ostrovů – stejně jako to udělali již Portugalci o mnoho století dříve. Začala hromadná stavba letišť a přístavů. Tyto projekty byly spolufinancovány Evropskou unií a také Světovou bankou. Tím byl nastartován rozvoj turistického ruchu.

Na každém z ostrovů (s výjimkou jednoho) je v současné době letiště.

Masivní stavba hotelů započala již v 90. letech a pokračuje do současnosti. Kapverdská ekonomika se začíná čím dál tím více orientovat na turistiku – zemědělství zůstává v pozadí.

krajina (nahrál: admin)
krajina

Poslední editace textu: 9.6.2011 13:11
Další informace
REKLAMA

Články odjinud